Wat is BPM op een auto?

In Nederland is het kopen van een auto een behoorlijke investering. Naast de aanschafprijs van de auto zelf, zijn er ook verschillende andere kosten waar rekening mee moet worden gehouden. Eén van deze kosten is BPM, oftewel Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Maar wat is BPM precies en hoe wordt het berekend? In dit artikel gaan we dieper in op BPM en leggen we uit waarom het van belang is bij de aankoop van een auto.

Wat is BPM?

BPM is een belasting die wordt geheven op personenauto’s en motorrijwielen in Nederland. Het is een eenmalige belasting die betaald moet worden bij aanschaf van een nieuwe auto, maar ook bij import van een gebruikte auto uit het buitenland. De hoogte van de BPM wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de leeftijd van de auto.

BPM bij aanschaf van een nieuwe auto

Bij de aanschaf van een nieuwe auto in Nederland is de BPM inbegrepen in de aanschafprijs. De fabrikant of importeur draagt deze belasting af aan de Belastingdienst; de zogenoemde BPM aangifte auto. Het bedrag dat aan BPM wordt betaald, is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto en de cataloguswaarde. Hoe hoger de uitstoot en cataloguswaarde, hoe hoger de BPM.

BPM bij import van een gebruikte auto

Bij import van een gebruikte auto uit het buitenland moet ook BPM worden betaald. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd en de CO2-uitstoot van de auto. Om de hoogte van de BPM te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde afschrijvingstabel. Deze tabel geeft aan hoeveel BPM er wordt afgeschreven op basis van de leeftijd van de auto. Daarnaast wordt er gekeken naar de CO2-uitstoot. Hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de BPM.

BPM berekenen

Het berekenen van de BPM kan een complexe aangelegenheid zijn. Er zijn verschillende websites en tools beschikbaar die kunnen helpen bij het berekenen van de BPM, maar het is raadzaam om bij twijfel een specialist in te schakelen. Een specialist kan precies bepalen hoeveel BPM er betaald moet worden en kan eventueel ook helpen bij het importeren van een auto uit het buitenland.

BPM en milieu

BPM is niet alleen een belastingmaatregel, maar ook een stimuleringsmaatregel om de verkoop van milieuvriendelijke auto’s te bevorderen. Auto’s met een lage CO2-uitstoot worden namelijk beloond met een lagere BPM. Op deze manier worden consumenten gestimuleerd om te kiezen voor een milieuvriendelijke auto, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt verminderd.

BPM en de toekomst

De BPM-regeling is voortdurend aan verandering onderhevig. De overheid past de tarieven en regels met regelmaat aan, om zo in te spelen op de ontwikkelingen in de autobranche en het milieu. Het is dan ook belangrijk om bij de aankoop van een auto goed op de hoogte te zijn van de actuele regels omtrent BPM.